vrijdag 27 april 2012

Educatie bezoek op boerderij

Een educatiebezoek op een boerderij is een aanvulling op het reguliere onderwijs door praktijkervaringen. Kinderen leren niet alleen met hun hoofd, maar ook door voelen, proeven en doen.

Er wordt regelmatig aangegeven dat kinderen geen idee meer hebben waar de melk vandaan komt, hoe een appel groeit en waarvan brood wordt. Hierdoor is de oriëntatie van kinderen op de wereld om hen heen beperkt.

Ook het onderwijs heeft in haar kerndoelen een belangrijk deel ingeruimd voor de oriëntatie op jezelf en de wereld.Een boerderijbezoek kan bijdragen aan de ontwikkeling van diverse vaardigheden. Hierbij gaat het om praktische vaardigheden als meten, determineren en interviewen, maar ook om onderzoeksvaardigheden waarbij kinderen leren goede vragen te stellen en een onderzoek(je) uit te voeren. In overleg met de boer kan er met (kleine) activiteiten meegewerkt worden.

Ook leent een boerderijbezoek zich goed voor het realiseren van sociaal-emotionele doelen. Hierbij valt te denken aan sociale vaardigheden, waardering voor natuur en milieu en betrokkenheid bij de leefomgeving, bijvoorbeeld door samen planten en dieren te verzorgen.

In ieder boerderijbezoek komen vraagstukken uit de praktijk naar voren; over leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid enz. Vragen die onlosmakelijk deel uitmaken van ons dagelijks leven, maar op school soms moeilijk toe te lichten zijn.

Ervaring leert dat de onderbouw het meest geïnteresseerd is in boerderijdieren en verwerking van agrarische producten. Verzorging en verantwoordelijkheidsgevoel zijn dan belangrijke thema's.

Voor de bovenbouw is het belangrijk dat leerlingen zowel in theorie als praktijk leren waar en hoe ons voedsel geproduceerd wordt en op welke wijze landbouwhuisdieren gehouden worden. Ook onderwerpen als techniek, gebruik machines op de boerenbedrijven, natuur en seizoensinvloeden komen aan de orde.

 Bron: Klasseboeren

Tenslotte is het de Educatieboer zelf die door een boeiend maar gestructureerd verhaal met aandacht voor didactische lesopbouw, de kinderen echt laat leren door beleven.

De Educatieboeren voldoen aan het kwaliteitssysteem voor boerderijeducatie en de aangeboden leerstof sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten