woensdag 18 april 2012

Mijn streekproduct verkopen op een EU streekmarkt, kan dat zomaar?

Bij het samenstellen van deze handleiding is als uitgangspunt genomen een Nederlandse producent die zijn producten wil verkopen in een ander EU-land. Producenten uit andere EU-landen zullen te maken hebben met dezelfde regelgeving. Het kan gaan om wetgeving in eigen land, in het land waar product verkocht wordt en/of EU wetgeving. Hierin zijn vijf verschillende stappen te benoemen.

1. Producent in Nederland, heeft basis ingrediënt (bijv. melk). Deze melk hoeft niet aan andere normen te voldoen als het verkocht wordt in de Europese Unie. De Nederlandse kwaliteitsnorm valt onder EU wet- en regelgeving.

2. Producent maakt op het bedrijf een product (bijv. kaas). Als dit product in de EU verkocht gaat worden dan moet, om het product te maken, het voldoen aan de Nederlandse en/of de Europese wetgeving en/of de wetgeving in eigen land.

3. Producent zorgt voor een etiket.

4. Producent zorgt ervoor dat het product – de kaas – over de grens komt. Binnen de EU geldt dezelfde regelgeving om het product te exporteren. Voor vlees gelden in Scandinavië extra regels.

5. Producent kan zijn/haar product verkopen op een streekmarkt in een ander land – bijvoorbeeld Frankrijk. Per gemeente kan de regelgeving rondom retail verschillen. Daarom is het van belang dat als de producent daadwerkelijk zijn/haar product gaat verkopen op een streekmarkt, contact zoekt met de marktmeester van de desbetreffende streekmarkt om aan de plaatselijke verordeningen te voldoen.

Deze handleiding begint met een algemeen verhaal over wet- en regelgeving waar elke producent aan moet voldoen. Vervolgens wordt ingezoomd op wet- en regelgeving per productgroep waar afwijkende en/of extra wet- en regelgeving voor geldt.

Bron en handleiding wet- en regelgeving local food: Leader - Zuid Twente

Geen opmerkingen:

Een reactie posten