maandag 14 mei 2012

Stichting Streekeigen Producten

De stichting Streekeigen producten Nederland (SPN) is een onafhankelijke keurmerkorganisatie die zich inzet voor ondersteuning van regionale initiatieven op het gebied van streekeigen productie. SPN is opgericht op initiatief van zes regionale organisaties die zich bezighouden met streekeigen productie. Ze beheert het landelijk keurmerk voor streekeigen producten.
Producenten van duurzaam geproduceerde streekproducten, kunnen zich door het gebruik van het keurmerk 'erkend streekproduct' in de markt onderscheiden en hiermee hun marktpositie versterken.

SPN heeft van het ministerie van LNV een beleidsmatige erkenning gekregen. Dit betekent dat SPN door LNV als vertegenwoordiger van de sector van streekproducten in Nederland wordt gezien. Het ministerie heeft in haar beleid aandacht voor de bevordering van ketenvorming in de sector en herkenbaarheid van betrouwbare streekproducten voor de consument. SPN speelt als landelijke keurmerkorganisatie hierbij een belangrijke rol.

Kerntaken van SPN

het beheren van het landelijk keurmerk voor 'erkende streekproducten'
het verstrekken van informatie over streekproducten aan belangenorganisaties en overheden
het behartigen van de belangen van licentiehouders op landelijk niveau
het begeleiden en adviseren van (potentiƫle) licentiehouders
het maken van promotie voor het keurmerk 'erkend streekproduct'
het ontwikkelen en verspreiden van kennis rondom streekgebonden productie
het stimuleren van nieuwe product-marktcombinaties voor streekgebonden producten

Download hier de folder "Het beste uit de streek".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten