woensdag 27 februari 2013

Historische gewassen (streekproducten) terugbrengen naar je regio...

Historische gewassen terugbrengen naar je regio, en daarmee streekproducten maken. Hoe haalbaar is dat? Studenten van Van Hall Larenstein voerden een marktonderzoek uit voor Stichting Buurtschap Doesburger Eng en presenteerden begin februari 2013 de positieve uitkomsten tijdens een drukbezochte bijeenkomst.

De Doesburger Eng is een historisch landbouwgebied van zo'n 150 hectare bij Lunteren.Stichting Buurtschap Doesburger Eng wil graag een ander landgebruik bevorderen in dit gebied. Zo wil ze bijvoorbeeld door minder mais en meer graan een mooier landschap realiseren. Tegelijkertijd wil ze het gebied een economische impuls geven. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door streekproducten te verkopen, waarvan de grondstoffen afkomstig zijn uit de Doesburger Eng. Zo zijn er bijvoorbeeld al plannen om bier te brouwen.

Leuk idee, maar is het ook realistisch? Om dat uit te zoeken voerden studenten van Van Hall Larenstein een marktonderzoek uit. Ze deden dit door agrariërs, inwoners van Lunteren, Ede en Wageningen en horeca- en zorgondernemers te interviewen. Hieruit bleek dat er veel belangstelling is voor producten van de Doesburger Eng. Het moet dan wel gaan om kwaliteitsproducten, die gemakkelijk te verkrijgen zijn, bijvoorbeeld in lokale supermarkten.

De uitkomsten van dit onderzoek werden begin februari 2013 gepresenteerd. De studenten voerden het onderzoek uit in opdracht van de Stichting Buurtschap Doesburger Eng (in Lunteren). Magda Veenendaal, voorzitter van deze stichting, was blij met de uitkomsten van het onderzoek en nam met plezier het rapport van de studenten in ontvangst. Daarna volgde een discussie met de aanwezigen, om creatieve ideeën te verzamelen over produceren en het vermarkten van lokale producten in de regio.


Zelf oogsten, lekker vers van dichtbij