donderdag 11 april 2013

Net iets anders ondernemen

Jong, vrouw, fruitteler en actief in de handel. Het is een combinatie die opvalt. Djûke van der Maat (30) uit Bunnik ziet het als voordeel: ze wordt onthouden. Ze mag dan jong zijn, op de landbouw heeft ze een heldere visie: boeren komen verder als ze beter communiceren.

Vierentwintig uur in een dag is voor Djûke van der Maat eigenlijk te kort. Ze werkt zeven dagen per week: met haar ouders in het gemengd agrarisch bedrijf Nieuw Slagmaat in Bunnik en in haar eigen handelsbedrijf Slagmaat. Op de boerderij voert de fruitteelt de boventoon. Het handelsbedrijf is een lokaal systeem van telers en afnemers dat Van der Maat drie jaar geleden opzette.

Ze bewandelde een andere weg dan leeftijdgenoten die willen instappen in het agrarische bedrijf van hun ouders. Aan de Wageningen Universiteit volgde ze een planologische opleiding, ze studeerde in het buitenland en zat in allerlei besturen. Eerst werkte ze deels in het ouderlijk bedrijf, deels als adviseur gebiedsontwikkeling. Uiteindelijk breidde ze haar werk op de boerderij verder uit.

Haar plannen voor een handelsbedrijf ontstonden toen ze het idee kreeg dat de teeltwijze niet strookte met de manier waarop het fruit werd afgezet. "Wij telen volgens Milieukeur", legt Van der Maat uit. "We kijken nauwkeurig naar de inzet van natuurlijke vijanden en het effect van wat we doen op bodem- en waterleven. Een intensief traject, maar daarna gingen de appels en peren als anonieme producten op de grote berg naar de veiling. Dat moest anders, vond ik."

Van der Maat zocht andere telers op en maakte hen enthousiast voor de Milieukeurteelt. Ze zocht er klanten bij om hun product rechtstreeks te vermarkten. Inmiddels leveren ze onder meer aan de supermarktketen Marqt en een bedrijf in de foodservice dat onder meer appels aan kantines verkoopt. Ze spreekt over een 'tussensegment' tussen de biologische en gangbare afzet. Milieukeurtelers kiezen voor een afgewogen combinatie van natuurlijke bestrijding en reguliere middelen. "We bereiken een doelgroep die biologisch te duur vindt, maar wel een duurzaam geteeld product wil."

Handelsbedrijf Slagmaat doet goede zaken. Van der Maat werd letterlijk het gezicht van het bedrijf, via haar afbeelding op tienduizenden kistkaarten. Het doel is consumenten te laten zien waar het product vandaan komt. "En dat levert leuke reacties op. Van iemand uit Amsterdam kreeg ik bijvoorbeeld de vraag hoe je onze peren het beste kunt bewaren", vertelt de ondernemer.

Communicatie met de consument kunnen en moeten boeren veel beter doen, vindt Van der Maat. Vooral op onderwijsgebied valt nog veel werk te verrichten.

Een andere pijl op de boog van de jonge ondernemer is de samenwerking tussen bedrijven. Tijdens de vele buitenlandse reizen die ze maakte, ontdekte ze dat de coöperatieve samenwerking in Nederland bijzonder is. Als reisleidster voor groepen buitenlandse boeren die agrarisch Nederland willen zien, vertelt ze dan ook graag hoe dat in elkaar steekt. "We mogen best een beetje trotser zijn op wat we hier allemaal kunnen. "

Het mooie van ondernemen vindt Van der Maat de uitdaging zaken net even iets anders te doen dan anderen. Nieuwe teelten ontwikkelen, andere manieren van communicatie richting consument. Djûke van der Maat ziet nog tal van interessante uitdagingen op haar pad.

Djûke van der Maat, Bunnik
Fruitteelt en -handel
• Areaal: 25 hectare, waarvan 5,5 hectare fruit (appels, peren, aangevuld met pruimen, kersen, bramen en rode bessen)
• 16 vleeskoeien (blaarkop), 25 schapen, 15 paarden (in pension)
• Landwinkel, mais, tarwe, FAB-randen (agrarisch natuurbeheer)
• Samenwerking met vijf milieukeurtelers erkend streekproducttelers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten